Różnego rodzaju instalacje, które w swoim działaniu wykorzystują wodę, inne ciecze lub gazy pod wysokim ciśnieniem, wymagają stosownego zabezpieczenia. Przykładem takiej instalacji jest m.in. system grzewczy, wykorzystywany w każdym gospodarstwie domowym. W takich przypadkach niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego zaworu bezpieczeństwa.

Element ten ma na celu zabezpieczenie instalacji, przeciwdziałając przekroczeniu dopuszczalnego poziomu ciśnienia.

Istnieje obowiązek zastosowania zaworu bezpieczeństwa w instalacjach hydraulicznych i grzewczych. Dzięki temu chronimy je przed uszkodzeniami, a także innymi poważnymi awariami, a nawet groźnymi wypadkami.

Działanie zaworów bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa pozostaje zamknięty, jeśli instalacja działa w prawidłowym sposób. W momentach, gdy ciśnienie przekracza dopuszczalną wartość, zawór powinien się otworzyć, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ciśnienia. Dzięki temu poszczególne elementy w instalacji, przede wszystkim te słabsze, nie ulegają zniszczenia, a cała instalacja stabilizuje się i po pewnym czasie może wrócić do normalnego tryby pracy.

Zastosowanie zaworów bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa znajdują zastosowanie w różnego typu węzłach cieplnych, układach kotłowych, a także układach sprężonego powietrza. Praktycznie wszelkie instalacje zabezpieczane są z zastosowaniem odpowiednio dobranych zaworów. Wykorzystywane są nie tylko w przemyśle, ale również obiektach użytku prywatnego, np. w gospodarstwach domowych. Z tego też powodu na rynku znajdziemy wiele różnych rodzajów zaworów bezpieczeństwa, które mogą różnić się od siebie specyfiką działania oraz najważniejszymi parametrami. Bardzo ważne jest, aby dobrać odpowiedni zawór do warunków, w jakich będzie użytkowany.