Zawory i płytki bezpieczeństwa

fort vale

Płytki i zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa do zbiorników są wykorzystywane niemal we wszystkich gałęziach nowoczesnego przemysłu. Można je znaleźć w sprężarkach, zbiornikach ciśnieniowych, kotłach parowych, cysternach, butlach ciśnieniowych, silosach, instalacjach kriogenicznych. Stosuje się je także w specjalistycznych zakładach chemicznych, stoczniach oraz przemyśle farmaceutycznym. Zakres ciśnienia w zaworach bezpieczeństwa różni się w zależności od konkretnego rodzaju i średnicy produktu. Najczęściej wartość sięga od kilku do kilkuset bar.

Jak działają zawory bezpieczeństwa?

Zawory bezpieczeństwa spełniają podstawowe zadanie – zabezpieczają zbiornik przed niekontrolowanym i ryzykownym wzrostem ciśnienia. W przypadku ewentualnego zagrożenia zawory mogą samoistnie upuszczać medium, jeżeli ciśnienie wzrośnie i przekroczy ustaloną normą ciśnienia nastawy. Jeżeli ciśnienie ulegnie ponownej stabilizacji, zawory bezpieczeństwa do zbiorników samoczynnie się zamykają, dzięki czemu wypływ czynnika zostaje zatrzymany.

Do najważniejszych rodzajów zaworów bezpieczeństwa do zbiorników należą:
• zawory o budowie kątowej,
• zawory gazoszczelne,
• zawory z mieszkiem,
• zawory o budowie otwartej.

Poszczególne typy zaworów bezpieczeństwa różnią się przeznaczeniem. Niektóre z nich (zawory kątowe) odprowadzają medium bezpośrednio do instalacji zrzutowej i działają w przemyśle związanym z substancjami i gazami niebezpiecznymi. Z kolei zawory z mieszkiem są stosowane w razie istnienia przeciwciśnienia. Natomiast zawory otwarte są najczęściej wykorzystywane do transportu gazów nietoksycznych, gdyż podczas zagrożenia czynnik jest uwalniany bezpośrednio do atmosfery.