Zawory

Ważną częścią naszej oferty sprzedażowej są zawory FORT VALE, przeznaczone do wielu specjalistycznych zastosowań, między innymi wykorzystywane jako element wyposażenia cystern drogowych, cystern kolejowych i kontenerów. W ofercie posiadamy zawory denne i zawory spustowe, w tym zawory zaprojektowane do substancji zastygających oraz substancji silnie korozyjnych. W asortymencie znajdą Państwo zawory bezpieczeństwa i płytki bezpieczeństwa, które powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie ciśnienie może przekroczyć wartość krytyczną. W sprzedaży posiadamy także zawory do materiałów sypkich, zawory zwrotne gwint czy przepustnice żeliwne.

Jak dobrać odpowiedni zawór?

Ze względu na dużą różnorodność zaworów dostępnych obecnie na rynku, można mieć pewne trudności z wyborem takiego, który będzie w pełni przystosowany do przechowywanych materiałów. Zakup odpowiedniego modelu ma ogromne znacznie dla bezpieczeństwa działania całej instalacji. Niekontrolowany wyciek może mieć bowiem bardzo poważne konsekwencje – szczególnie w przypadku substancji żrących, gazów czy materiałów toksycznych.

Zawory bezpieczeństwa i ADR

W przypadku transportu tych ostatnich najlepiej sprawdzą się zawory ADR, które spełniają wszystkie wymagania związane z międzynarodowym przewozem towarów niebezpiecznych. Tymczasem zbiorniki, w których są przechowane i łączone substancje pod ciśnieniem, wymagają stosowania odpowiednio profilowanych modeli. Zaleca się wykorzystywanie w nich zaworów bezpieczeństwa umożliwiających w razie konieczności dokonania zrzutu ciśnienia. W celu zapewniania dodatkowej ochrony całej instalacji część tych zaworów wyposaża się w płytkę bezpieczeństwa. W momencie, kiedy ciśnienie wewnątrz zbiornika przekracza momentu krytycznego, następuje pęknięcie płytki, co powoduje otwarcie zaworu i odprowadzenie nadmiaru materiału.

Zawory oddechowe i kwasoodporne

Dobrym zapieczeniem instalacji przed ryzykiem wynikającym z powstawania nadciśnienia lub podciśnienia przekraczającego dopuszczalne normy są  natomiast zawory oddechowe. Dzięki rozwiązaniom technicznym, które w nich zastosowano, doskonale chronią zbiornik przed uszkodzeniami, mogącymi powstać m.in. w trakcie jego napełniania i opróżniania. Zawory kwasoodporne w zależności od składu chemicznego stali będą zaś użyteczne w przypadku substancji o charakterze żrącym lub też innych wysoko reaktywnych materiałów. Materiały użyte do ich produkcji charakteryzują się bowiem dużą odpornością chemiczną.

Każdy z opisanych rodzajów zaworów znajdą Państwo w naszej ofercie. Oprócz nich czekają w niej na Was także zawory zwrotne – wykorzystywane do utrzymywania jednokierunkowego przepływu cieczy. Szczegółowe informacje o każdym z dostępnych modeli znajdą Państwo w odpowiednich podzakładkach.

Zawory Ghibosn

Zawory Ghibosn