Dennice do zbiorników – kształty i typowe przeznaczenie

zawory hydrauliczne

Zawór to niewielki element o prostej konstrukcji, który pełni jedną funkcję – inicjuje i zatrzymuje przepływ cieczy. Ten z pozoru błahy detal w rzeczywistości znajduje zastosowanie w nieograniczonej liczbie urządzeń, zbiorników i instalacji, które przesyłają nie tylko wodę, ale i wiele innych substancji.

Istotna rola zaworów

O tym, jak ważny jest zawór można się przekonać, korzystając z dowolnego kranu w łazience. Wystarczy przekręcić kurek i pozostawić go na kilkanaście minut, a czeka nas poważne sprzątanie. Zimna woda potrafi wyrządzić wiele szkód, dlatego nietrudno wyobrazić sobie konsekwencje rozlanego kwasu lub innej żrącej substancji chemicznej. Odcinanie przepływu oraz regulowanie go jest niezbędne do korzystania z instalacji. Z drugiej strony każdy zawór pełni też funkcję zabezpieczającą.

W warunkach przemysłowych niekontrolowany wypływ cieczy może być poważnym problemem. W procesach produkcyjnych wykorzystuje się nie tylko toksyczne i agresywne związki chemiczne, ale również przeprowadza reakcje pod ciśnieniem lub w bardzo wysokich temperaturach. Zawory chronią przed wydostawaniem się gazów i gorącej pary, ograniczając ryzyko wypadków i strat materialnych.

Rodzaje zaworów i ich specjalizacja

Chociaż wszystkie zawory mają to samo zadanie i należą do jednej grupy produktów, w rzeczywistości ich odmian jest bardzo wiele. Podział uzależniony jest od specyficznych cech, które decydują o zastosowaniu danego modelu. Liczba tych odmian jest bardzo duża, a przykładem wysokiej specjalizacji są typy wymienione poniżej.

  • Zawory ADR i RID – przeznaczone do transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z międzynarodową umową o przewozie towarów niebezpiecznych
  • Zawory bezpieczeństwa – przeznaczone do zrzutu ciśnienia ze zbiornika, często poprzedzone płytką bezpieczeństwa.
  • Zawory kwasoodporne i do HCL– o wysokiej odporności chemicznej, przeznaczone do zbiorników z agresywnymi związkami.
  • Zawory kriogeniczne – przystosowane do pracy z materiałami kriogenicznymi na przykład LNG
  • Zawory oddechowe – służą do ochrony zbiorników procesowych przed uszkodzeniem w wyniku wytworzenia nadmiernego podciśnienia lub ciśnienia w zbiorniku

Pod względem konstrukcyjnym istotną grupę stanowią też zawory zwrotne. Służą one do zapewnienia przepływu tylko w jednym kierunku. Dzięki temu zapobiegają cofaniu się cieczy lub gazów do zbiornika.