Włazy – rodzaje, budowa i zastosowanie w zbiornikach

art940

Przechowywanie cieczy lub przeprowadzanie procesów produkcyjnych wymagających łączenia i przetwarzania płynnych komponentów zazwyczaj odbywa się w specjalistycznych zbiornikach. W ich konstrukcji znaczenie ma każdy element, w tym również włazy, które muszą spełnić odpowiednie normy.

Charakterystyka włazów do zbiorników                    

Włazy nie zawsze utożsamiane są ze zbiornikami. Takim pojęciem określa się też przejścia prowadzące do ciasnych pomieszczeń, okrętów podwodnych czy czołgów. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie ochrony wnętrza na podobieństwo drzwi domu. W przeciwieństwie do tych ostatnich jednak nie tylko chronią przed kradzieżą zawartości. Ich zadanie to również:

  • ochrona zawartości przed zanieczyszczeniami,
  • umożliwianie wytwarzania ciśnienia lub podciśnienia niezbędnego do przebiegu procesu technologicznego,
  • ochrona przed warunkami zewnętrznymi – np. nasłonecznieniem czy opadami,
  • ochrona przed rozlewaniem w trakcie transportu,
  • zabezpieczenie przed odparowywaniem,
  • utrzymanie stałych warunków we wnętrzu zbiornika,
  • zabezpieczanie przed samozapłonem lub wybuchem,
  • zabezpieczanie przed kontaktem z tlenem i innymi składnikami atmosfery.

Większość włazów wykonywana jest ze stali kwasoodpornej, a także ze stali nierdzewnej i aluminium. Materiał uzależniony jest od typu i specyfiki zbiornika oraz od jego przeznaczenia. W cysternach wysokociśnieniowych zamknięcie musi być wytrzymałe i szczelne. Do przewozu mleka wystarczą jedynie włazy zaopatrzone w uszczelki.

Rodzaje włazów do zbiorników

Podstawowy podział pozwala wyróżnić włazy ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Różnica pomiędzy nimi polega na konstrukcji oraz wyposażeniu w system uszczelnień i dodatkowe oprzyrządowanie.

Wiele procesów technologicznych przebiega pod dużym ciśnieniem, a otwarcie zbiornika jest niemożliwe aż do ich zakończenia. Precyzyjną kontrolę warunków we wnętrzu umożliwiają urządzenia pomiarowe – manometry i termometry. Są one niezbędne, by uniknąć niekontrolowanego rozerwania zbiornika, a w mniej drastycznych przypadkach – straty tysięcy litrów półproduktu. Najwytrzymalsze włazy o wysokich parametrach ciśnieniowych wytrzymują nacisk nawet 10 bar. Pokrywy zbiorników dzieli się również pod względem kształtu na okrągłe, owalne, kwadratowe, płaskie i z kołnierzem.