Płytki bezpieczeństwa – odprowadzanie nadmiaru ciśnienia

catalogo_Strona_107_Obraz_0001

Zabezpieczenia instalacji, zbiorników czy aparatury w procesach produkcyjnych mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszają ryzyko powstania strat materialnych. Obok zaworów, mierników i czujników alarmowych stosuje się też inne nowoczesne technologicznie rozwiązania, jakimi są płytki bezpieczeństwa.

Czym są płytki bezpieczeństwa?

Podstawowym zadaniem płytek bezpieczeństwa jest ochrona środowiska produkcyjnego, a w szczególności pracujących w nim ludzi, przed skutkami nadmiernego ciśnienia. Zabezpieczają one w dwojaki sposób. Z jednej strony są wyposażone w specjalny czujnik, który informuje o przekroczonej wartości krytycznej ciśnienia. Tym samym powoduje otwarcie przepustu i odprowadzenie gazu lub cieczy. Drugie zabezpieczenie sprowadza się do pęknięcia płytki po przekroczeniu granicy i otwarcie przepustu. Pękniecie to nie następuje w sposób przypadkowy. Poszczególne modele mają już zainicjowaną linię, która wymusza rozpad membrany, albo posiadają laserowo osłabianą strukturę. Cechy te decydują o zachowaniu elementu. Takie zabezpieczenie pozwala na uwolnienie nadmiaru ciśnienia bez otwierania zaworu.

Rodzaje płytek bezpieczeństwa

Zależnie od przeznaczenia elementy te różnią się konstrukcją i parametrami technicznymi. Producenci oferują między innymi płytki bezpieczeństwa:

  • dla niskich, średnich i wysokich ciśnień pracy,
  • dla zbiorników niskociśnieniowych,
  • dla urządzeń i aparatów wysokociśnieniowych,
  • dla zastosowań sanitarnych i antyseptycznych,
  • obustronnego działania,
  • do standardowych zastosowań.

Jak można wywnioskować z powyższych przykładów, o różnorodności decyduje przede wszystkim ciśnienie w zbiorniku lub instalacji oraz specjalne wymagania.

Produkcja takich zabezpieczeń odbywa się z wykorzystaniem najnowszych technologii laserowych. Płytki spełniają parametry przewidziane w takich dziedzinach produkcji, jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny i inne, gdzie stosuje się surowe normy higieniczne.