Dennice do zbiorników – kształty i typowe przeznaczenie

stal

Zbiorniki i kotły mają bardzo szerokie zastosowanie zarówno w roli pojemników magazynowych, jak i w różnych procesach produkcyjnych. Przystosowane są one do pracy pod zróżnicowanym ciśnieniem, a od ich przeznaczenia zależy wiele parametrów, w tym kształt i sposób wykonania dennicy.

Podział dennic ze względu na kształt

Produkcja tego detalu odbywa się różnymi metodami – zależnie od tego, jaką przyjmuje on formę. Standardowy podział pozwala wyróżnić kilka typów tych elementów:

  • dennice elipsoidalne – mogą mieć zróżnicowaną grubość, są wykonywane z jednego krążka blachy metodą tłoczenia na zimno,
  • dennice stożkowe – o kącie nachylenia stożka w zakresie 15-20°, wykonane z kawałka blachy; mają wyoblone krawędzie, dzięki czemu stają się sztywniejsze i bardziej podatne na spawanie;
  • dennice płaskie – wykonywane z pojedynczego krążka blachy o wyoblonych krawędziach; przeznaczone do małych pojemników, w których nie przetrzymuje się cieczy pod ciśnieniem.

Najczęściej wykorzystywane dennice to  dennice stalowe i aluminiowe w różnych formach. Większość z nich powstaje w podobny sposób, tj. poprzez wytłaczanie lub toczenie. Przykładowe formy takich dennic to: koszykowe, kuliste, półkuliste, talerzowe, o małej wypukłości, dyfuzyjne czy zaślepiające.

Kształt dennicy a jej zastosowanie

Dennice w ogólnym zarysie stanowią dolny element każdego zbiornika lub kotła, przytwierdzany do niego metodą spawania. Nie bez powodu jednak mają one tak odmienne kształty. W dużym stopniu wpływają one na funkcjonalność zbiornika oraz jego przydatność do konkretnego procesu. Warto też wspomnieć, że wykonuje się dna stalowe i aluminiowe, które są dostosowane do konkretnego typu kotła. O ich przeznaczeniu decydują również właściwości materiału. Przykładowo, formy elipsoidalne mają dużą sztywność, dlatego znajdują zastosowanie w zbiornikach wysokociśnieniowych. Modele stożkowe stosowane są w zbiornikach bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, a płaskie – w zbiornikach o ciśnieniu neutralnym. Wraz z kątem nachylenia stożka wzrasta komfort opróżniania zbiornika. Usprawnia je też płaskie dno o niewielkim nachyleniu.